دعوت از دوستان

شما می توانید با دعوت از دوستان تان در سود پارسیان بیت سهیم شوید.

شرایط و پاداش

ابتدا بایستی در سامانه پارسیان بیت عضو شوید و کد عضوگیری دریافت نمایید. شما می توانید این کد یا لینک مربوطه را در اختیار دوستان تان قرار دهید تا انها در پارسیان بیت عضو شوند. به ازا هر سفارش موفق دوستان شما بخشی از سود پارسیان بیت به حساب شما واریز می گردد. شما می توانید این سود را بصورت ریالی دریافت نمایید یا آن را بصورت رمزارز دریافت کنید. همچنین می توانید با مشارکت در طرح بازاریابی پیش رفته سود خود را با دوستان تان به اشتراک بگذارید. بدین صورت که از کل سودی که به شما رسیده یک بخش را به دلخواه خودتان به شخص دعوت شده تخصیص می دهید.